Serdecznie witam!

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 38-39).

Najnowsza płyta

Najbliższe koncerty

Koncert w Wiśle

22 kwietnia 2023
Wisła – Gościejów 17, godz. 17:00

Koncert w Szwecji

29 kwietnia 2023
Link do kościoła – godz. 15:00

Koncert w Szwecji

30 kwietnia 2023
Link do kościoła – godz. 15:00

Koncert w Zabrzu

22 kwietnia 2023
Wernisaż fotograficzny Magdaleny Darmoń
Impresja Zabrze, godz. 20:00

1

On prowadzi

Kiedy chodził po tej ziemi
Jezus Chrystus Syn Człowieczy
Obiecał nam, że
jeśli będzie bardzo źle,
Będzie z nami nawet wtedy też

On przemawiał w przypowieściach
I nauczał ważnych treści.
Kiedy przyjmiesz Słowo Boga w życiu wiedz,
Będziesz chciał z radością
służyć też. 

                 

2

O mój Panie​

Każde życie w oczach Twych
jest tak cenne,
Ty mówiłeś mi, kiedy ktoś
zmarnuje je, to Ty cierpisz –
tak jak wtedy, gdy
Na Golgocie gdy umarłeś, by
nas wybawić z wszystkich grzechów i miłość dać.

Na Golgocie Ty wskazałeś nam, że Bóg Ojciec ma w tym wszystkim plan, kocha nas, wszystkich nas.

3

Wiara nadzieja Miłość​

Dobrze jest mi kiedy Ty
Jesteś przy mnie o mój Panie,
Wierzę Tobie, gdy
Od złych myśli mnie osłaniasz.
Ufam Tobie, bo już wiem
Czym jest wiara w Twe Zbawienie.
Nawet, gdy jest źle,
Dajesz siłę, wyzwolenie.

Ty mówisz, że
Miłość to jest życia cel,
Uczyć się jej,
Trzymać się jej,
Widzieć ją też i nie bać się.